Aage Lykke, formand, telefon 2987 6898

Leo Svendsen, Booker og næstformand, telefon 2671 1216

Michael Krabbe, sekretær, telefon: 6118 3032

Frank Eriksen, kasserer, Billetbestilling, telefon 30 31 03 41

Peter Nørgaard Nielsen, bestyrelsesmedlem

Hans Nissen, bestyrelsesmedlem

Anne Marie Iversen, bestyrelsesmedlem


Carsten Lillerøj, 1. suppleant

Ingrid Hindborg, 2. suppleant

John Hansen, revisor

Revisorsuppleant: Hans Hansen

Webmaster (ikke i bestyrelsen): Erik Schousboe (e-mail: erik"@"schous-boe.dk)